Rekrutacja

Warunki rekrutacji

 • Naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej może rozpocząć absolwent gimnazjum, który nie
  ukończył 18 roku życia.
 • Aby się u nas uczyć nie musisz zdawać żadnych egzaminów - liczy się kolejność zgłoszeń.
  Liczba miejsc w każdej klasie jest jednak ograniczona - im szybciej złożysz do nas komplet
  dokumentów, tym większą masz pewność, ze rozpoczniesz naukę w naszej szkole.
 • Zgłoś się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi
  dokumentami.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły)
 • oryginał lub kopia świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum lub odpis ocen z pierwszego semestru trzeciej klasy gimnazjum

Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie
 • w szczególnych przypadkach orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o obniżeniu wymagań edukacyjnych
 • w szczególnych przypadkach orzeczenie właściwej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • 2 fotografie formatu legitymacyjnego o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm

Do pobrania:
harmonogram rekrutacji
Fryzjer: podanie o przyjęcie do szkoły
Blacharz samochodowy, Elektromechanik, Mechanik: podanie o przyjęcie do szkoły