O nas

O TEB Edukacja

TEB Edukacja sp. z o.o. należy do największej w Polsce grupy podmiotów działających w branży
edukacyjnej - Grupy TEB, założonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w 1994 roku. W jej
skład wchodzi także TEB Akademia sp. z o.o. będąca założycielem Wyższych Szkół Bankowych
w 13 miastach.

TEB Edukacja sp. z o.o. prowadzi oddziały w 47 miastach w Polsce i oferuje kształcenie w różnych typach szkół oraz placówek:

 • Przedszkole
 • Gimnazja dla młodzieży
 • Technika dla młodzieży
 • Licea Ogólnokształcące dla młodzieży z klasami profilowanymi
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Licea Ogólnokształcące dla dorosłych
 • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 • Specjalistyczne kursy i szkolenia
 • Szkoły policealne
 • Szkoły medyczne

Głównym obszarem naszego działania jest kształcenie zawodowe młodzieży oraz osób dorosłych. Uczymy dbając o praktyczny wymiar zdobywanej wiedzy, satysfakcję słuchaczy i uczniów oraz zapewnienie im dobrych perspektyw na rynku pracy.

Jako firma stale rozwijamy ofertę kształcenia, dostosowując ją do oczekiwań klientów i pracodawców. Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała w wyniku zwiększonego zapotrzebowania pracodawców na absolwentów szkół zawodowych, którzy szukają fachowców

Jakie są nasze mocne strony?

 • Doświadczenie od 1994 roku w prowadzeniu szkół
 • Patronat szkół policealnych i medycznych TEB Edukacja – lidera na rynku szkolnictwa policealnego
 • Stabilna sytuacja na rynku największego holdingu edukacyjnego w Polsce
 • Nowoczesna i profesjonalna baza dydaktyczna
 • Zajęcia z praktykami
 • Indywidualne podejście. Każdy uczeń jest dla nas ważny i wyjątkowy!
 • Tworzenie warunków i możliwości do rozwoju pasji i zainteresowań
 • Praktyczna nauka i przyjazna szkoła
 • Dbałość o bezpieczeństwo w szkołach i dobre samopoczucie naszych uczniów