Oferta

Organizacja nauki

 • nauka trwa 3 lata i odbywa się w trybie dziennym
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone są w budynku szkoły 2-3 dni w tygodniu
 • w pozostałe dni uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu
 • w zawodach: blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych,
  mechanik pojazdów samochodowych nauka zawodu realizowana będzie w Polmozbyt
  Szczecin sp. z o.o. Podczas praktycznej nauki zawodu uczniowie są zgłaszani do ZUS-u
  i za wykonywaną pracę otrzymują wynagrodzenie
 • w zawodzie fryzjer praktyczna nauka zawodu będzie realizowana w pracowniach szkolnych lub zakładach fryzjerskich
 • kwalifikacje zawodowe potwierdza i nadaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna oraz Izba Rzemieślnicza (tytuł czeladnika)
 • tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania pracy w zawodzie zarówno w kraju, jak i we wszystkich państwach Unii Europejskiej

Dlaczego warto wybrać Zasadniczą Szkołę Zawodową TEB Edukacja?

 • mamy kilkunastoletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym
 • oferujemy ciekawe, praktyczne i przydatne zajęcia
 • uczymy odpowiedzialności i rozwijamy zainteresowania
 • zajęcia poprowadzą praktycy i wykwalifikowani nauczyciele, którzy indywidualnie i z zaangażowaniem traktują uczniów
 • przygotujemy Cię do samodzielnej pracy
 • będziesz uczyć się zawodu w rzeczywistych warunkach pracy
 • zajęcia w szkole odbywają się w przyjaznej atmosferze i nowocześnie wyposażonych salach
 • zadbamy o bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę w szkole i Twoje dobre samopoczucie

Wybierz odpowiedni dla siebie zawód!

 • ocenia stan włosów i skóry głowy
 • wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów i skóry głowy
 • udziela porad z zakresu codziennej pielęgnacji włosów
 • określa indywidualne cechy urody klienta
 • dobiera techniki, metody i sposoby strzyżenia włosów
 • wykonuje strzyżenie włosów damskich, męskich i dziecięcych
 • wykonuje strzyżenie zarostu z uwzględnieniem kształtu twarzy klienta
 • wykonuje zabiegi ondulowania i prostowania wodnego oraz chemicznego
 • wykonuje fryzury okolicznościowe
 • wykonuje zagęszczanie i przedłużanie włosów
 • wykonuje zabiegi koloryzacji i rozjaśniania włosów

Do pobrania: ramowy plan nauczania

 • ocenia stan techniczny i stopień zużycia elementów nadwozi pojazdów samochodowych
 • rozróżnia techniki kształtowania blach
 • wykonuje czynności związane z obróbką ręczną i maszynową elementów nadwozi pojazdów samochodowych
 • dobiera techniki oraz materiały, narzędzia, urządzenia i oprzyrządowanie do naprawy nadwozi pojazdów samochodowych
 • przygotowuje nadwozia pojazdów samochodowych do naprawy
 • wykonuje czynności związane z naprawą nadwozi pojazdów samochodowych
 • wykonuje czynności związane z zabezpieczaniem antykorozyjnym nadwozi pojazdów samochodowych

Do pobrania: ramowy plan nauczania

 • wykonuje pomiary diagnostyczne układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • ocenia stan techniczny elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych
 • analizuje schematy elektryczne pojazdów samochodowych
 • lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • wymienia uszkodzone układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • wykonuje regulacje elementów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Do pobrania: ramowy plan nauczania

 • przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki
 • wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki
 • ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych
 • lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych
 • dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego
 • wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych
 • wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Do pobrania: ramowy plan nauczania